Chương trình hợp tác đào tạo quốc tế Genetic Bachkhoa

Được chính thức đi vào hoạt động từ năm 1996, Chương trình Hợp tác Đào tạo Quốc tế Genetic BachKhoa là sự hợp tác giữa Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Trường Máy tính Genetic Singapore (Genetic Computer School, Singapore). Đây là một trong những Chương trình Hợp tác đào tạo quốc tế đầu tiên và uy tín của Việt Nam.
#GeneticBachkhoa #Genetic_Bach_Khoa #Genetic_edu_vn
Thông tin liên hệ:
Chương trình hợp tác đào tạo quốc tế Genetic Bachkhoa
Địa chỉ: Phòng 202, 204 (Tầng 2),Nhà A 17, Số 17 Phố Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng. Hà Nội.
Điện thoại: (04)3868 1016; (04) 3623 0940; (04) 3868 4921
Email: contact@genetic.edu.vn
Website: https://genetic.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/Genetic.Bachkhoa/

https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/genetic-bach-khoa-18-nam-cho-1-thuong-hieu-hop-tac-dao-tao-quoc-te-1405977192.htm
https://kenh14.vn/ban-tin-46/hinh-thuc-tuyen-sinh-dau-vao-moi-la-tai-viet-nam-20140722103741668.chn
https://www.hust.edu.vn/he-thong-doanh-nghiep
https://www.bkacad.edu.vn/An-tuong-kho-quen-tai-Hoi-nhap-moi-truong-dao-tao-quoc-te-dot-1-n726.html
https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/genetic-bachkhoa-chuong-trinh-hop-tac-dao-tao-quoc-te-uy-tin-84555.html
https://www.phc.edu.vn/vn/lua-chon-dung-nganh-nghe—chia-khoa-thanh-cong_1410.html

https://www.youtube.com/channel/UC5x72gZHVoj4mCgZ-dhHWKA/about
https://www.pinterest.com/geneticbachkhoa/
https://www.linkedin.com/in/geneticbachkhoa/
https://twitter.com/GBachkhoa
https://www.instagram.com/geneticbachkhoahn/

Create your website with WordPress.com
Get started